top of page

Beleidsplan

Stichting Aanbiddingscentrum Rotterdam is een Christelijke geloofsgemeenschap. Het doel van Stichting Aanbiddingscentrum Rotterdam is de verkondiging van Jezus Christus, de Zoon van God, van Zijn bevrijdende kracht, van Zijn evangelie aan- en ten behoeve van de mensen van alle volken, zonder enig onderscheid op welke grond ook en zich stellen onder het gezag van de Bijbel, Gods onaantastbaar Woord. Het leggen en onderhouden van contact en het samenwerken met derden indien en voor zover dat voor de Stichting en haar doelstelling zinvol kan zijn. Het uitdragen van het geloof uit zich mede in het ondersteunen van evangelisatiewerkzaamheden in binnen- en buitenland, het doen van jeugdwerk en het houden van kinderclubs. Daarnaast houdt Stichting Aanbiddingscentrum Rotterdam zich bezig met het ondersteunen van behoeftigen in binnen- en buitenland, en alles in de breedste zin van het woord. Iedereen die belangstelling heeft voor Het Woord is welkom en zo ook zijn de kinderclubs mede bestemd voor het jeugdwerk in de buurt van de Bruijnstraat, waarbij alle kinderen van alle gezindten welkom zijn. De zondagse samenkomsten en de wekelijkse gebedsdiensten worden gehouden in het gebouw Bruijnstraat 16 te 3026 VD Rotterdam. Ook de kinderclubs op zaterdag en de tienerclub op dinsdag worden gehouden in het gebouw aan de Bruijnstraat 16, 3026 VD te Rotterdam.

 

Het bestuur van Stichting Aanbiddingscentrum Rotterdam bestaat uit drie personen te weten, als voorzitter de heer Willem van Broekhuizen, als secretaris mevrouw Meridith Marleen Pigot en als penningmeester mevrouw Ilse Henriëtte Acton.

 

Het bestuur van de Stichting Aanbiddingscentrum Rotterdam  bepaalt in overleg waar de ontvangen gelden voor de doelstellingen ondersteuning, evangelisatie etc., aan worden besteed.  De gelden van Stichting Aanbiddingscentrum Rotterdam worden verkregen door de wekelijkse collectes en door vrijwillige stortingen van de leden op de bankrekening van Stichting Aanbiddingscentrum Rotterdam. De ontvangen gelden worden geregistreerd op de desbetreffende bankrekening. Behoudens enige bankkosten zijn er verder nauwelijks kosten verbonden aan het werven van gelden en worden de opbrengsten besteed aan de doelstellingen. De collectes zijn onder andere bestemd voor de huur van het gebouw, voor ondersteuning van degenen die daar behoefte aan hebben, voor evangelisatie werkzaamheden en sociale projecten in binnen- en buitenland etc.Stichting Aanbiddingscentrum Rotterdam streeft niet naar winst en een eventueel batig saldo bij opheffing van Stichting Aanbiddingscentrum Rotterdam zal worden bestemd voor evangelisatie en/of ondersteuning van behoeftigen geheel volgens de doelstelling. De bestuursleden  van Stichting Aanbiddingscentrum Rotterdam krijgen geen arbeidsbeloning voor hun werkzaamheden.

 

De jaarrekening wordt door een extern bedrijf opgesteld en ter goedkeuring  voorgelegd aan de leden op de jaarlijkse ledenvergadering. Rotterdam, 31 oktober 2022, voorzitter W. van Broekhuizen, secretaris M.M. Pigot en penningmeester I.H. Acton.

 

RSIN 0f fiscaalnummer: 855849630

Stichting Aanbiddingscentrum Rotterdam

Post-/Bezoeadres: Hoofdstraat 117, 2931CH te Krimpen aan de Lek

Telefoonnummer: 0634001519

Email: aanbiddingscentrum@live.nl

Website: www.aanbiddingscentrumrotterdam.nl

Beloningsbeleid

Stichting Aanbiddingscentrum Rotterdam is een Christelijke geloofsgemeenschap. Het doel van Stichting Aanbiddingscentrum Rotterdam is de verkondiging van Jezus Christus, de Zoon van God, van Zijn bevrijdende kracht, van Zijn evangelie aan- en ten behoeve van de mensen van alle volken, zonder enig onderscheid op welke grond ook en zich stellen onder het gezag van de Bijbel, Gods onaantastbaar Woord. Het leggen en onderhouden van contact en het samenwerken met derden indien en voor zover dat voor de Stichting en haar doelstelling zinvol kan zijn. Het uitdragen van het geloof uit zich mede in het ondersteunen van evangelisatiewerkzaamheden in binnen- en buitenland, het doen van jeugdwerk en het houden van kinderclubs. Daarnaast houdt Stichting Aanbiddingscentrum Rotterdam zich bezig met het ondersteunen van behoeftigen in binnen- en buitenland, en alles in de breedste zin van het woord.

 

Stichting Aanbiddingscentrum Rotterdam heeft een drietal bestuursleden, zij krijgen geen arbeidsbeloning of onkosten- cq vrijwilligersvergoeding voor hun werkzaamheden. Al hun werkzaamheden gebeuren op vrijwillige basis en om niet.  Rotterdam, 31 oktober 2022, voorzitter W.van Broekhuizen, secretaris M.M. Pigot en penningmeester I.H. Acton.
 

Downloads

  • Spotify
bottom of page