top of page

PRIVACYVERKLARING

Privacyverklaring Stichting Aanbiddingscentrum Rotterdam

Versie 1.0, 3 oktober 2022

Het beheer van gegevens in het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming valt onder verantwoordelijkheid van het bestuur van Stichting Aanbiddingscentrum Rotterdam, kortweg ACR. Om een verzoek te doen betreffende de gegevens die ACR van u beheert, kunt u contact opnemen via aanbiddingscentrum@live.nl

 

De Algemene Verordening Gegevensbescherming geeft u de volgende rechten:

 1. recht op inzage: u mag uw persoonsgegevens inzien en kopiëren;

 2. recht op rectificatie en aanvulling: u mag uw persoonsgegevens wijzigen wanneer u van mening bent dat deze niet kloppen;

 3. recht op verwijdering: u mag uw persoonsgegevens laten verwijderen wanneer u zich laat uitschrijven bij ACR;

 4. recht op beperking van de verwerking: u mag vragen om minder gegevens te laten verwerken voor een of meer van onderstaande doeleinden;

 5. recht om bezwaar te maken tegen de gegevensverwerking en tegen automatische besluitvorming op basis van deze gegevens;

 6. recht op dataportabiliteit: u hebt er recht op uw persoonsgegevens in een digitaal gangbaar en leesbaar formaat te ontvangen en/of te verstrekken aan een andere partij;

 7. recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

ACR verwerkt gegevens van personen, die kunnen worden onderscheiden in:

bouwstenen: personen die ACR als hun thuisgemeente zien;

gezinsleden van bouwstenen: personen die behoren tot het gezin van een lid, maar zelf geen lid zijn of waren;

oud-bouwstenen: personen die lid geweest zijn van ACR, maar dat nu niet meer zijn;

externe sprekers: personen die in onze diensten preken;

 

Zij doet dit voor onderstaande doeleinden:

 

Doeleind

ACR maakt gebruik van een elektronische adreslijst van bouwstenen. Op deze adreslijst worden ook gezinsleden van bouwstenen opgenomen.

 

Gebruikte gegevens

Naam, adres, woonplaats, geboortedatum, telefoonnummer, e-mailadres. Van gezinsleden van bouwstenen alleen naam en geboortedatum.

 

Reden

Om als bouwstenen contact met elkaar te kunnen hebben.

 

Doeleind

ACR maakt gebruik van een elektronisch systeem om personen voor taken in te roosteren. Dit rooster is uitsluitend zichtbaar voor personen met een account voor de interne site.

 

Gebruikte gegevens

Naam, e-mailadres.

 

Reden

Om bouwstenen en/of externe sprekers in te kunnen roosteren voor taken en over deze taken contact te kunnen hebben.

 

Doeleind

Er is een lijst van externe contacten met wie we regelmatig te maken hebben, zoals contactpersonen verhuurder en externe sprekers.

 

Gebruikte gegevens

Naam, adres, woonplaats; telefoonnummer; e-mailadres.

 

Reden

Om contact te kunnen houden over zaken die de verhuurder of sprekers aangaan zoals huurcontract, afspraken, facturen en technische zaken.

 

Doeleind

Op de externe en interne website worden foto’s van activiteiten geplaatst.

 

Gebruikte gegeven

Anonieme foto.

 

Reden

Om een indruk te geven van het gemeenteleven.

 

Op de externe website worden nieuwsberichten van diensten en sprekers geplaatst.

Gebruikte gegevens

Naam, foto.

Reden

 

Om mensen uit te nodigen deze dienst te bezoeken.

Doeleind

Op de interne website staat vermeld welke personen deel uitmaken van de diverse teams.

Gebruikte gegevens

E-mailadres, naam en voornaam.

 

Reden

Om praktisch te kunnen functioneren als gemeente. 

 

Doeleind

Er worden geluidsopnames van samenkomsten gepubliceerd op de externe website. In de mededelingen of in het gebed kunnen voornamen van gemeenteleden worden genoemd.

Gebruikte gegevens

Voornamen; gegevens rondom ziekte en gezondheid. Bezoekers van de dienst kunnen op de geluidsopname te horen zijn.

Reden

Om diensten te kunnen (terug)luisteren.


Doeleind

Er worden geluidsopnames van preken gepubliceerd op de externe website.

 

Gebruikte gegevens

Naam van de spreker.

 

Reden

Om algehele Bijbelkennis te vergroten.

 

Doeleind

Bij bezoek van onze website worden cookies op computer, telefoon of tablet geplaatst.

 

Gebruikte gegevens

Anoniem tijdelijk ID, gekoppeld aan gebruikersnaam zolang ingelogd.

 

Reden

Voor een goede werking van de website. Gegevens worden:

 • verzameld op basis van toestemming, aangeleverd door uzelf;

 • verwerkt met een website met SSL certificaat (HTTPS), toegankelijk met een gebruikersnaam en wachtwoord;

 • bewaard zolang de gegevens relevant zijn voor bovenstaande doeleinden. Wanneer u aangeeft te vertrekken vragen we u of uw gegevens bewaard mogen worden.

 • Niet doorgegeven aan derden buiten ACR dus ook niet aan landen buiten de EU.

 • Spotify
bottom of page